Home

Audity SGS sú zamerané na skutočnú funkciu systému a pridanú hodnotu pre zákazníka a naši audítori rozvíjajú partnerstvo s našimi zákazníkmi pochopením ich potrieb vo vzťahu k ich zákazníkom a dodávateľom.

Divízia certifikácií vydala viac ako 80 000 akreditovaných certifikátov vo viac ako 100 krajinách na svete. Pre systémy kvality je SGS akreditovaná v 42 národných akreditačných schémach, v 31 národných akreditačných schémach pre systémy EMS podľa ISO 14 001 a 12 národných akreditačných schémach pre systémy BOZP.

Spoločnosť SGS je akreditovaná v 42 krajinách sveta: Argentína, Austrália/Nový Zéland, Belgicko, Brazília, Bulharsko, Čína, Dubaj, Egypt, Ekvádor, Filipíny, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Hong Kong, Chile, Indonézia, Japonsko, Južná Afrika, Južná Kórea, Kanada, Kolumbia, Maďarsko, Mexiko, Nemecko, Pakistan, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Singapur, Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko, Thajsko, Tchaj-wan, Tunisko, Turecko, USA, Uzbekistan, Veľká Británia.

SGS Slovakia spol. s r.o. je akreditovaná v Slovenskej národnej akreditačnej službe (SNAS) pre oblasť certifikácie systémov manažérstva podľa noriem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 50001, ISO 3834, ISO 45001 a EMAS.

Pre oblasť overovania emisií skleníkových plynov je akreditovaná podľa ISO 14065.

Ponúkame certifikácie manažérskych systémov podľa hlavne týchto medzinárodných noriem:

 • certifikácia systému riadenia kvality podľa normy ISO 9001
 • certifikácia systému riadenia kvality pre automobilový priemysel podľa normy IATF 16949
 • certifikácia systému riadenia životného prostredia podľa normy ISO 14001
 • certifikácia systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18001
 • certifikácia systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45000
 • integrovaná certifikácia (ISO 9001 / 14001 / OHSAS 18001)
 • certifikácia systému riadenia kvality pri zváraní podľa EN ISO 3834
 • certifikácia systému hospodárenia s energiami podľa normy ISO 50001
 • certifikácia bezpečnosti informačných systémov podľa normy ISO 27001, ISO 20000,..
 • certifikácia systémov riadenia bezpečnosti potravín podľa nemeckej normy IFS
 • certifikácia systémov riadenia bezpečnosti potravín podľa britskej normy BRC
 • certifikácia systémov riadenia bezpečnosti potravín podľa normy FSSC 22000
 • certifikácia systémov riadenia bezpečnosti potravín podľa normy ISO 22000 alebo HACCP
 • certifikácia systémov riadenia bezpečnosti krmív podľa normy GMP+B2, GMP+B3, GMP+B4, FAMI QS, EFISC,..
 • certifikácia lesníckeho spracovateľského reťazca podľa normy FSC COC, PEFC COC,..
 • certifikácia obhospodarovania lesov podľa normy FSC FM, PEFC FM,..
 • certifikácia riadenia trvalo udržateľnej produkcie biopalív podľa ISCC EU, ISCC DE, SK-BIO
 • etické audity
 • audity GDPR (v zmysle nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
 • environmentálne overovanie EMAS systémov

Obráťte sa na miestnu pobočku SGS prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky +421 55 7836 111, aby ste zistili ako môžeme pomôcť Vašej spoločnosti. Prípadne navštívte našu globálnu webovú stránku a dozviete sa viac o širokom rozsahu služieb, ktoré ponúka Skupina SGS.

V prípade, že máte záujem o certifikáciu Vašej spoločnosti zašlite nám na horeuvedenú adresu vyplnený dotazník na spracovanie cenovej ponuky. Formulár nájdete tu.