Home

Nižšie nájdete prehľad najbližších termínov našich školení.

Podrobnejšie informácie o jednotlivých školeniach sú obsiahnuté v prihláške, ku ktorej sa dostanete kliknutím na odkaz – stiahnuť prihlášku. V prípade, že termín školenia už nie je aktuálny a na stránke neviete nájsť podobné školenie neváhajte sa obrátiť sa na miestnu pobočku SGS prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky +421 918 508 338.

Názov školenia Termín školenia Miesto konania  
Manažér Systémov Kvality 29. - 31. január 2020 Piešťany Stiahnuť prihlášku
Technická Čistota - Základné Požiadavky (VDA 19.X a ISO) 04. - 05. február 2020 Žilina Stiahnuť prihlášku
28. - 29. apríl 2020
FMEA - AIAG a VDA Harmonizované Vydanie 24. - 25. február 2020 Žilina Stiahnuť prihlášku
Požiadavky normy ISO 14001:2015 12. február 2020 Liptovský Mikuláš Stiahnuť prihlášku
Požiadavky normy ISO 9001:2015 13. február 2020 Liptovský Mikuláš Stiahnuť prihlášku
Požiadavky normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 12. - 13. február 2020 Liptovský Mikuláš Stiahnuť prihlášku
Interný Audítor EMS podľa noriem ISO 14001:2015 a ISO 19011:2018 12. a 14. február 2020 Liptovský Mikuláš Stiahnuť prihlášku
Interný Audítor QMS podľa noriem ISO 9001:2015 a ISO 19011:2018 13. - 14. február 2020 Liptovský Mikuláš Stiahnuť prihlášku
Interný Audítor QMS / EMS podľa noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2017 a ISO 19011:2018 12. - 14. február 2020 Liptovský Mikuláš Stiahnuť prihlášku
Požiadavky normy ISO 45001:2018 6. február 2020 Piešťany Stiahnuť prihlášku
Interný Audítor BOZP podľa noriem ISO 45001:2018 a ISO 19011:2018 06. - 07. február 2020 Piešťany Stiahnuť prihlášku
Technická Čistota - Komplexné Riešenie (VDA 19.X a ISO) 10. - 12. marec 2020 Žilina Stiahnuť prihlášku
09. - 11. jún 2020
Analýza Koreňových Príčin 12. marec 2020 Poprad Stiahnuť prihlášku
Interný Audítor podľa normy ISO 22000:2018/FSSC 22000 v5 26. - 27. marec 2020 Liptovský Mikuláš Stiahnuť prihlášku
Požiadavky normy ISO 14001:2015 18. marec 2020 Piešťany Stiahnuť prihlášku
Požiadavky normy ISO 9001:2015 19. marec 2020 Piešťany Stiahnuť prihlášku
Požiadavky normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 18. - 19. marec 2020 Piešťany Stiahnuť prihlášku
Interný Audítor EMS podľa noriem ISO 14001:2015 a ISO 19011:2018 18. a 20. marec 2020 Piešťany Stiahnuť prihlášku
Interný Audítor QMS podľa noriem ISO 9001:2015 a ISO 19011:2018 19. - 20. marec 2020 Piešťany Stiahnuť prihlášku
Interný Audítor QMS / EMS podľa noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2017 a ISO 19011:2018 18. - 20. marec 2020 Piešťany Stiahnuť prihlášku
Technická Čistota - Odborná Príprava Audítorov - Licencovaných CAE® 31. - 02. apríl 2020 Žilina Stiahnuť prihlášku
07. - 09. júl 2020
Požiadavky FSC Spracovateľského Reťazca podľa Novej Verzie 16. apríl 2020 Liptovský Mikuláš Stiahnuť prihlášku
Interný Audítor podľa Medzinárodných Potravinových noriem IFSv7 / BRCv8 20. - 21. apríl 2020 Liptovský Mikuláš Stiahnuť prihlášku
Požiadavky normy ISO 14001:2015 20. apríl 2020 Poprad Stiahnuť prihlášku
Požiadavky normy ISO 9001:2015 21. apríl 2020 Poprad Stiahnuť prihlášku
Požiadavky normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 20. - 21. apríl 2020 Poprad Stiahnuť prihlášku
Interný Audítor EMS podľa noriem ISO 14001:2015 a ISO 19011:2018 20. a 22. apríl 2020 Poprad Stiahnuť prihlášku
Interný Audítor QMS podľa noriem ISO 9001:2015 a ISO 19011:2018 21. - 22. apríl 2020 Poprad Stiahnuť prihlášku
Interný Audítor QMS / EMS podľa noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2017 a ISO 19011:2018 20. - 22. apríl 2020 Poprad Stiahnuť prihlášku
Požiadavky normy ISO 45001:2018 29. apríl 2020 Poprad Stiahnuť prihlášku
Interný Audítor BOZP podľa noriem ISO 45001:2018 a ISO 19011:2018 29. - 30. apríl 2020 Poprad Stiahnuť prihlášku
Povinnosti Subjektov pre Biopalivá a Biokvapaliny (v Zmysle ISCC a SK-BIO - Slovenský Systém) 6. máj 2020 Bratislava Stiahnuť prihlášku
Požiadavky normy ISO 37001:2016 28. máj 2020 Liptovský Mikuláš Stiahnuť prihlášku
Interný Audítor podľa noriem ISO 37001:2016 a ISO 19011:2018 28. - 29. máj 2020 Liptovský Mikuláš Stiahnuť prihlášku
Interný Audítor EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) 21. - 22. máj 2020 Poprad Stiahnuť prihlášku
Interný Audítor QMS, EMS a BOZP podľa noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018 13. - 15. máj 2020 Liptovský Mikuláš Stiahnuť prihlášku
Požiadavky normy ISO 14001:2015 10. jún 2020 Liptovský Mikuláš Stiahnuť prihlášku
Požiadavky normy ISO 9001:2015 11. jún 2020 Liptovský Mikuláš Stiahnuť prihlášku
Požiadavky normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 10. - 11. jún 2020 Liptovský Mikuláš Stiahnuť prihlášku
Interný Audítor EMS podľa noriem ISO 14001:2015 a ISO 19011:2018 10. a 12. jún 2020 Liptovský Mikuláš Stiahnuť prihlášku
Interný Audítor QMS podľa noriem ISO 9001:2015 a ISO 19011:2018 11. - 12. jún 2020 Liptovský Mikuláš Stiahnuť prihlášku
Interný Audítor QMS / EMS podľa noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2017 a ISO 19011:2018 10. - 12. jún 2020 Liptovský Mikuláš Stiahnuť prihlášku
Požiadavky normy ISO 45001:2018 18. jún 2020 Liptovský Mikuláš Stiahnuť prihlášku
Interný Audítor BOZP podľa noriem ISO 45001:2018 a ISO 19011:2018 18. - 19. jún 2020 Liptovský Mikuláš Stiahnuť prihlášku

V prípade, že ste nenašli školenie, ktorý potrebujete alebo máte ďalšie otázky neváhajte sa obrátiť sa na miestnu pobočku SGS prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky +421 918 508 338.