Home

Naše školiace a rozvojové riešenia sú navrhnuté profesionálmi v danom odbore tak, aby pomáhali organizáciám a jednotlivcom zlepšovať osobné schopnosti a zručnosti - jadro toho, ako zabezpečiť udržateľný rozvoj podnikania a konkurenčnú výhodu.

Ako globálny líder v oblasti odborného vzdelávania poskytujeme inovatívne vzdelávacie a rozvojové riešenia podľa vašich potrieb, ktoré zahŕňajú viacero oblastí. Naše kurzy vyučujeme individuálne aj verejne a zabezpečujeme tak, že vzdelávacie ciele sa dosahujú bez ohľadu na to, ktorú možnosť si zvolíte.

V našom zrýchlenom svete je dôležité udržiavať krok s vývojom v oblasti noriem, predpisov a technológie. Ľudia a spoločnosti, ktorým bolo poskytnuté správne školenie a podpora v ich profesionálnom rozvoji, sú pravdepodobne viac motivovaní a majú lepšie znalosti, čo vedie k nárastu celkovej produktivity.

Môžeme dokázať, že máme skúsenosti s poskytovaním vzdelávania prostredníctvom verejných, individuálnych i kombinovaných kurzov pre najväčšie svetové spoločnosti a uznávané organizácie.

S profesionálnymi školiteľmi v danom odbore je naše školenie viac ako len teóriou a poskytuje vám cenné postrehy zo skutočnej praxe. Vďaka tomu nám môžete dôverovať, že zabezpečíme vysoko kvalitné školenia a rozvoj na každej úrovni vašej organizácie, a to všade na svete.

Obráťte sa na miestnu pobočku SGS prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky +421 55 7836 111, aby ste zistili ako môžeme pomôcť Vašej spoločnosti. Prípadne navštívte našu globálnu webovú stránku a dozviete sa viac o širokom rozsahu služieb, ktoré ponúka Skupina SGS.