Home

V roku 2006 spoločnosť SGS začala ponúkať, sektoru tureckej logistiky ako prvej, alternatívnu garančnú službu pre tranzitnú dopravu pod názvom TransitNet.

TransitNet pracuje v súlade s najlepším štandardom pre tranzitnú dopravu, t. j. Spoločného tranzitu EU-NCTS Common Transit, ktorý je plne v súlade s Kjótskym dohovorom WCO.

V súčasnosti, TransitNet zastáva principiálnu pozíciu v 16 krajinách v rámci NCTS Európskeho regiónu pre spoločný tranzit (vrátane Turecka, Macedónska a Srbska), ako aj v susedných krajinách ako Moldavsko a Bielorusko, ktoré umožňujú prístup na teritórium celej Euroázijskej hospodárskej únie (EAEU). TransitNet ponúka "služby T1 / T2 / TR / BY" z ktoréhokoľvek miesta odchodu v týchto 16 krajinách do ktoréhokoľvek z 34 súčasných členských štátov Spoločného tranzitu NCTS Common Transit ,vrátane Moldavska a Bieloruska.

TRANSITNET je univerzálny multimodálny systém elektronickej colnej tranzitnej záruky, v rámci ktorého spoločnosť SGS koná vo vzťahu k colným úradom v mene svojich klientov (sprostredkovatelia dopravy, dopravcovia atď.), čo umožňuje našim klientom vyhotoviť colné deklarácie a predkladať ich colným systémom kde SGS vystupuje ako hlavný zástupca a sledovať ich on-line. Rozhranie TRANSITNET je bezpečná webová aplikácia https://transitnet.sgs.com prepojená so 16 rôznymi colnými systémami a systémami prístavov, napríklad AP+. Máme vyše 150 špecializovaných odborníkov TransitNet, ktorí poskytujú našim klientom podporu v rozsahu 24/7/365. Webový systém spoločne s našim špecializovaným odborníkom pre domény poskytuje klientom a vodičom podporu v celej sieti spoločnosti SGS.

Stručne povedané, TRANSITNET poskytuje výhody nasledujúcim spôsobom:

 • Presúva export a/ alebo import do vnútrozemia
 • Zahŕňa vnútroštátnu dopravu a/alebo medzinárodnú prepravu
 • Pôsobí v jednej krajine alebo v niekoľkých krajinách za sebou
 • Rozhrania so všetkými systémami colnej správy
 • Je nezávislý od akéhokoľvek medzinárodného dohovoru, riadi sa vnútroštátnymi predpismi
 • Colná správa jedná s jediným spoľahlivým skúseným a národným poskytovateľom služieb, prítomným na medzinárodnej platforme
 • Integrálne chráni štátny rozpočet prostredníctvom bankových záruk
 • Predvídateľnosť a udržateľnosť prevádzky a služieb
 • Viacjazyčná webová a užívateľsky prívetivá aplikácia, ktorá zároveň slúži na riadenie flotily, obchodníkov, komodity atď.

Výhody Právneho Súladu Dodržiavania Dôvernosti

 • Dôveryhodná firemná štruktúra a história spoločnosti SGS založená na silných zásadách etiky a integrity
 • Absolútna dôvernosť všetkých informácií poskytnutých spoločnosti SGS vďaka jej nezávislosti od dopravcov a poskytovateľov logistiky
 • Špecializovaný tím expertov zameraných na zaistenie spokojnosti zákazníkov často prostredníctvom poskytovania bezplatných poradenských služieb
 • Minimálne colné pohľadávky a straty vďaka podpore 24/7/365 a sledovaniu tímov (tracking) v celej sieti SGS. Vďaka spolupráci medzi rôznymi colnými správami na miestnej,regionálnej a centrálnej úrovni poskytuje spoločnosť TransitNet okamžité riešenia pre akékoľvek problémy, ktoré môžu vzniknúť počas prepravy.
 • Vysoké referenčné čiastky predkladané colným orgánom.

Finančné Výhody

 • Férové a konkurencieschopné ceny v závislosti od garantovanej sumy pre konkrétny transport
 • Akceptácia pre poskytovanie služieb TransitNet nie je podmienená zložením bankovej záruky alebo vkladovým certifikátom
 • Prostredníctvom on-line elektronického potvrdenia ukončenia prepravy colným konaním je klient zbavený rizika a zodpovednosti v priebehu dní namiesto rokov.
 • Nie je potrebná dodatočná záruka pre clo alebo colné sprievody
 • Krytie pre "citlivý" tovar (napríklad alkohol, cigarety) pre osvedčených klientov
 • Ak to právne predpisy povoľujú, napríklad vo Francúzsku, klientskí prepravcovia poskytujú svojim vlastným klientským vývozcom výhody pri znovuzískaní potvrdenia o výstupnej dani ECS pri výstupnom tranzite, zbaviť sa povinnosti podľa ECS / EU-A a bezodkladnom vymáhaní vrátenia DPH bez toho, aby čakali na ofciálny termín kedy tovar opustí územie spoločenstva, ušetria od vystavenia osvedčenia ATR a poskytnú možnosť potreby jediného vstupu do colného režimu s jediným T2 až na konečné miesto určenia, s podporou systému NCTS

Logistické Výhody

 • Poskytuje manažérovi logistiky možnosť sledovať akékoľvek colné vyhlásenia o tranzite, ktoré predložili od začiatku cesty až do konca a jeho ukončenia
 • Možnosť predložiť tranzitné colné vyhlásenia pre tovar do Európy (export), z Európy (import) alebo čisto v tranzite cez Turecko pri použití jedinej rovnakej platformy
 • Možnosť využívať vozidlá subdodávateľov
 • TransitNet T1 obsahuje podrobnosti o ENS bez dodatočného obťažovania vypisovaním a predkladaním ENS údajov (vrátane tovaru do vstupných prístavov EÚ ako Trieste, Toulon, Constanta, Varna, atď)
 • Naše služby sú k dispozícii v rozsahu 24/7/365, máme k dispozícii pracoviská nepretržite v prevádzke a poskytujeme podporu pre našich klientov a ich vodičov. Pre zlepšenie ponuky služieb sme získali niekoľko strategických partnerstiev, ako napríklad SAMER, SOGECA, Billitz a Parisi
 • Poskytovanie väčšieho rozsahu služieb prostredníctvom partnerov alebo klientských centier nielen v krajinách so spoločným tranzitným režimom, ale aj v krajinách, ako sú v súčasnosti Moldavsko a Bielorusko
 • Priorita a minimálna časová strata v colných úradoch prístavu Ro-Ro
 • Neobmedzený počet colných úradov odoslania a destinácií na jedno vozidlo vrátane možnosti prekládky čiastkového nákladu en route
 • Možnosť doručiť priamo do skladov schválených príjemcov v EÚ kedykoľvek počas dňa a cez víkend bez akejkoľvek povinnosti dostaviť sa na colný úrad
 • Pri odchode z francúzska možnosť vydať sa na cestu bez potreby predložiť tovar colnému úradu odoslania

Ľahkosť Obsluhy

 • Plne škálovateľná bezpečná platforma umožňujúca neobmedzený počet používateľov a súčasné predkladanie tranzitných colných vyhlásení viacerým colným úradom
 • Žiadne dodatočné pracovné zaťaženie, žiadne dodatočné náklady na predkladanie dvoch colných vyhlásení, napr. jedno turecké vyhlásenie T1 pre tureckú colnú správu a automatické generovanie druhého (klonovania) v poradí ďalšieho BY (bieloruského) tranzitného vyhlásenia za jednorazový poplatok (rovnako ako pre jedno vyhlásenie)
 • Integrácia prostredníctvom pripojenia modulu ERP s klientským softvérom na automatizáciu zadávania údajov.
 • Nové a intuitívne používateľské rozhranie umožňujúce veľmi rýchle a efektívne zadávanie údajov s možnosťou importovať existujúce údaje (napríklad podrobnosti o tovare) z existujúcich údajov v rôznych formátoch vrátane programu Excel
 • Klienti môžu tiež predložiť cez TransitNet predbežné oznámenie TIR

Príklady Pohybu Transportu Pre Ktoré Poskytujeme Služby a Záruky

 • Vyhlásenie T1 pre prepravu z Turecka, iránskej alebo gruzínskej hranice do EÚ alebo EFTA bez karnetu TIR (trasa Ro-Ro, grécke, srbské a rumunské pozemné trasy)
 • Vyhlásenia T1/T2 pre prepravu z hlavných krajín EÚ, napr. colné vyhlásenia poskytované colnej administratíve Nemecka, Francúzska, Talianska, Rumunska, Poľska, Bulharska, Maďarska, Macedónska a Litvy atď. do Turecka, Srbska atď.
 • Vyhlásenia ENS a TIR (MRN), ktoré sa vyžadujú na všetkých trasách Ro-Ro
 • Preprava z prístavu ako Marseille do Lyonu alebo z Pendika do Ankary atď.

TransitNet a všetci členovia tímu, ktorí sa od roku 2006 špecializujú na T1/T2, s radosťou očakávajú, že si užijete naše prvotriedne služby.

Prečo SGS?

Spoločnosť SGS je poprednou svetovou spoločnosťou v oblasti inšpekcie, overovania, testovania a certifikácie. SGS je uznávaná ako globálna referenčná hodnota pre kvalitu a integritu. S viac ako 97 000 zamestnancami spoločnosť SGS prevádzkuje sieť viac ako 2 600 kancelárií a laboratórií na celom svete. Nedávno začala spoločnosť SGS ponúkať služby pre sektor dopravy, logistiky a maklérstva. Pre viac informácií nás kontaktujte na: telefónnom čísle: +421 948 212 055 alebo emailom na alebo navštívte