SGS Slovakia spol. s r.o. bola založená na Slovensku v roku 1993 so sídlom v Košiciach a pobočkou v Bratislave. Pôsobí v oblastiach kontroly, overovania, skúšania produktov a certifikácie manažérskych systémov.

SGS Slovakia spol. s r.o. je akreditovaná v Slovenskej národnej akreditačnej službe – SNAS, v oblasti vykonávania inšpekcií a certifikácie systémov manažérstva kvality, životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti potravín a HACCP podľa noriem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000 a v oblasti overovania emisií podľa normy ISO 14065 a smernice EÚ 2003/87/ES.