Home

Spoločnosť SGS si uvedomuje zásadný význam ochrany osobných údajov a ich bezpečnosti a zaväzuje sa chrániť súkromie svojich zákazníkov, zamestnancov a partnerov pri všetkých obchodných operáciách.

SGS prijala politiku Politiku na ochranu osobných údajov, ktorá stanovuje záväzky spoločnosti týkajúce sa súkromia a ochrany osobných údajov. Táto politika zaväzuje všetky pridružené spoločnosti a zamestnancov skupiny, aby dodržiavali tieto zásady vždy, keď SGS spracováva osobné údaje:

  • Zhromažďovanie a používanie osobných údajov na špecifický účel a v súlade so zákonom. Snažíme sa byť transparentní a otvorení v súvislosti s údajmi, ktoré zhromažďujeme a používame ich len na účely, ktoré sú dotknutému jednotlivcovi známe
  • Zodpovedné spravovanie údajov. Vieme, že dôvernosť a integrita osobných údajov sú nevyhnutné na zachovanie dôvery a prijímame primerané opatrenia na ochranu osobných údajov pred rizikami neoprávneného použitia alebo zverejnenia.

Zaviazali sme sa podporovať kultúru, kde všetci zamestnanci spoločnosti SGS majú jasnú predstavu o tom, aké dôležité je súkromie údajov a ako zabezpečiť ich ochranu. Náš kurz na zvyšovanie povedomia o ochrane osobných údajov je dostupný pre všetkých existujúcich zamestnancov a je súčasťou úvodného programu našich nových zamestnancov. Dopĺňa ho špeciálny e-learningový program špeciálne vytvorený pre tých zamestnancov, ktorí sa zaoberajú špecifickými aspektmi osobných údajov, ako sú personálne, marketingové alebo IT oddelenia.

V súlade s našou Politikou na ochranu osobných údajov, naša SGS Online Politika o ochrane osobných údajov opisuje, ako zhromažďujeme, používame a chránime osobné údaje, ktoré zdieľajú s SGS používatelia našich webových stránok.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich záväzkov týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo chcete oznámiť incident týkajúci sa ochrany osobných údajov , kontaktujte nás:

  • e-mailom na sk.privacy@sgs.com;
  • poštou na nasledujúcej adrese: SGS Slovakia spol. s r.o., Kysucká 14, 040 01 Košice– do rúk HR oddelenia.

Vyhlásenia a dokumenty súvisiace s ochranou osobných údajov: